Prohlášení o shodě

Dovozce materiálu vydal pro materiál Freezteq Prohlášení o shodě č. 01/2017.

Zkoušky změny nasákavosti - ČVUT, č. protokolu - 123240/2000, 123065/2001

Akreditovaná zkušební laboratoř ČVUT v Praze - Fakulty stavební zkoušela vliv materiálu Freezteq na nasákavost různých stavebních materiálů. Zkoušky byly provedeny na různých druzích cihel, kamenů a malty.