Vyhlásenie o parametroch

Dovozca materiálu vydal pre materiál Freezteq Prehlásenie o zhode č. 01/2017.

Skúšky zmeny nasiakavosti – ČVUT, Protokol č. – 123240/2000, 123065/2001

Akreditované skúšobné laboratórium ČVUT v Prahe – Stavebnej fakulty skúšalo vplyv materiálu Freezteq na nasiakavosť rôznych stavebných materiálov. Skúšky boli vykonané na rôznych druhoch tehál, kameňov a malty.