Nad úrovní izolace Freezteq

Na místa nad úrovní izolace Freezteq, která byla zbavena původních omítek zasažených vlhkostí a případnou degradací vodou rozpustných solí se doporučuje nanést kvalitní sanační omítku, která umožní odvětrávat zbytkovou vlhkost ve zdi a zároveň plnohodnotně využívat pobytové prostory. Sanační omítky lze aplikovat i bezprostředně po ukončení injektáže. Povrch omítky lze interiérově upravit pomocí prodyšného štuku, který je součástí sanačního systému. Povrch malty lze opatřit malbou, musí být ale zvolena vhodná prodyšná barva.

Izolace Freezteq je kompatibilní se všemi typy sanačních omítek. Společnost Nekap dodává omítkový sanační systém Sanofix. Jedná se o vysoce kvalitní systém sanačních omítek, které zaručí dlouhodou funkčnost za velmi příznivou cenu.

V případě aplikace tradičních omítek se doporučuje jejich provedení až po 3 až 5 dnech po ukončení poslední etapy injektáže, dle klimatických podmínek a místa sanačního zásahu. Nejsou-li zaručeny podmínky pro dobré vyschnutí injektážní clony, je nutno vyčkat s nanesením těchto omítek minimálně 10 dní. V případě aplikace těchto omítek je třeba počítat s tím, že pokud je ve zdi příliš velké množství zbytkové vlhkosti, může při odvětrání tyto omítky poškodit.


Pod úrovní izolace Freezteq

Vlhkost ve zdi pod úrovní izolace Freezteq bude mít zvýšenou tendenci pronikat do vnitřního prostoru. Jedná se buď o prostor mezi podlahou, v případě linie vrtu nad podlahou, nebo o sklepní prostory pod úrovní terénu. Tento efekt se netýká pouze Freeztequ, je to obecný jev po vytvoření jakékoliv vodorovné izolace. Společnost Nekap nabízí speciální omítku, která jsou zcela a trvale neprostupná pro vodu, tlakovou. Tuto omítku je třeba zednicky nanést na stěny pod úrovní vrtu, aby se vlhkost nemohla dostávat do vniřních prostor.

Omítku lze opatřit prodyšným štukem a malbou, vzhled stěny je potom vhodný i pro obytné prostory, kanceláře apod.

Pozn.: zásadně nedoporučujeme používat prodyšné sanační omítky na místa pod úrovní vodorovné izolace, tj. na místa s trvalým přítokem vody. Odvětrávaná voda za sebou zanechává soli, které postupně zanášejí pórový systém omítek a omítky postupně ztrácejí schopnost odvětrávat vlhkost a je třeba je po čase vyměnit.

Více informací naleznete v sekci Sanace sklepních prostor.