Společnost Nekap s.r.o. dodává na český trh již od roku 1992 anglický materiál Freezteq. Tento materiál nabízí zajímavé řešení problémů se vzlínající vlhkostí, jedná se vlastně o alternativu podřezání zdiva nebo injektáží.


Freezteq je možné použít pro sanace jak cihelných, tak kamenných zdi libovolné tloušťky. Vrty do zdiva pro Freezteq se provádějí vodorovně, nejlépe ve spáře mezi cihlami, aplikace Freeztequ proto představuje výrazně nižší statické zatížení pro konstrukci než podřezání. Zárověn je vodorovné vrtání výrazně snazší než šikmé vrtání u injektáží.

Freezteq prošel zkouškami na stavební fakultě ČVUT v Praze a prokázal vysokou účinnost jak na různé typy cihel, tak na malty, opuku a pískovec. Dle výsledků zkoušek snižuje Freezteq nasákavost jednotlivých materiálů na méně než 5% v porovnání s neošetřenými vzorky. Protokoly jsou k nahlédnutí v sekci Testy.

Naše společnost nabízí Freezteq volně k prodeji, každý si tedy může provést aplikaci sám. Společnost Nekap poskytuje plnou podporu tak, aby byl zákazník schopen Freezteq správně aplikovat. Podpora se vztahuje jak na přípravu projektu, tak na samotnou aplikaci.

Zároveň nabízíme aplikaci prostřednictvím našich zaškolených aplikátorů. V tomto případě poskytujeme na aplikaci záruku 20 let. Od roku 1992 byl Freezteq úspěšně použit na stovkách objektů, vč. průmyslových staveb, činžovních domů, rodinných domů a chalup. I na aplikacích provedených na začátku 90. let stále spolehlivě chrání proti vzlínající vlhkosti. Tím se Freezteq liší od kopií, které jsou v současné době nabízeny na českém trhu za podobnou cenu, ovšem bez srovnatelných zkušeností a záruk.

Kombinací Freeztequ, materiálů Xypex a speciálních voděodolných malt lze také řešit sanace suterenních a sklepních prostor, kde situace neumožňuje zastavit vlhkost z vnější strany objektu. Tímto způsobem lze sanovat mokré sklepní prostory tak, že je lze bez problémů využívat jako kancelářské nebo obytné prostory. Více informací naleznete v sekci Sanace sklepních prostor.