Co je to FREEZTEQ systém?

 

FREEZTEQ je jedinečný a vysoce účinný systém na odstranění vlhkosti ve stávajících cihlových, kamenných i smíšených zdech, který nabízí značné výhody oproti jiným používaným metodám a technologiím.


Jak se FREEZTEQ aplikuje?

 

Zmrazené tablety FREEZTEQ se aplikují do předvrtaných otvorů ve zdi. Otvory se vrtají pouze z jedné strany zdi a vrtají se vodorovně. Vrtání je tak jednodušší a nezatěžuje provoz v prostoru na druhé straně zdi. Pokud se obvodové zdi ošetřují z vnitřní strany, nedochází k poškození fasády.

K aplikaci je tedy třeba pouze vrtačka na vyvrtání otvorů o průměru 24 mm a mrazák na zmrazení tablet FREEZTEQu.


Jakým způsobem odstraní FREEZTEQ vlhkost ze zdi?

 

Systém FREEZTEQ používá zmrazené válcové tablety vodného roztoku silikonátů, které se zavádějí do vyvrtaných otvorů ve zdech. Tyto tablety pak ve zdivu difundují a tvoří vlhkuvzdornou bariéru, která zabrání dalšímu průniku a vzlínání vlhkosti do zdiva. Tím dojde postupně k vysušení doposud vlhkého zdiva nad úrovní vrtů.


Proč používá FREEZTEQ difuzi?

 

Difuze je technicky nejúčinnější metoda zavedení chemických prostředků proti vlhnutí. Zmrazené tablety mohou být zasunuty přímo do maltových spár, což jsou hlavní cesty pro jakoukoliv vzlínající vlhkost. Kapilární efekt zajišťuje, že uvolněné silikonáty sledují přirozené cesty samotné vzlínající vlhkosti. Automatickým přínosem je to, že prostředek proti vlhnutí se ukládá právě tam, kde může být nejúčinnější. Difuze brání hromadění roztoku ve velkých nepředpokládaných dutinách.


Na jaké druhy zdiva je FREEZTEQ vhodný?

 

FREZTEEQ je vhodný na odvlhčování všech druhů zdiva, včetně smíšeného, kamenného i zdí s drťovou výplní. FREEZTEQ lze použít na zdi jakýchkoliv tlouštěk. FREEZTEQ nelze použít na zdi mladší než 7 let.


Jaká je historie FREEZTEQu?

 

FREEZTEQ pochází z Velké Británie a je používán již více než 50 let v mnoha zemích světa, včetně např. Austrálie, Egypta, Německa, Francie, Švýcarska a dalších.

Výhody systému FREEZTEQ

1
Technicky je difuze nejefektivnějším způsobem zajištění souvislé chemické izolační vrstvy proti vlhkosti.
2
Pro aplikaci není potřeba žádné speciální vybavení, stačí vrtačka a mrazák.
3
Otvory se vrtají ve zdi vodorovně, nejlépe ve spáře mezi cihlami. V porovnání s klasickými injektážemi nebo podřezáním je tedy vrtání výrazně snazší a pro zeď staticky méně náročné.
4
Otvory se vrtají obvykle do spár, vrtání je tak jednodušší a rychlejší.
5
Otvory se vrtají zpravidla pouze z jedné strany, nedochází tak k narušení provozu na druhé straně zdi. Obvodové zdi lze ošetřit buď zevnitř, aby nebyla poškozena fasáda objektu, nebo zvenčí, aby byly minimalizovány zásahy uvnitř objektu.
6
Pohyb uvolněných silikonátů probíhá kapilárním systémem zdiva a pojiva, tedy stejnými cestami, kterými prochází vlhkost; tak je automaticky dosaženo nejvyšší účinnosti systému.
7
Se silikonáty se ve zmrazené podobě snadno manipuluje a rychle se aplikují. Přímé materiální a pracovní náklady jsou proto podstatně nižší.
8
Způsob aplikace zaručuje i správné dávkování; difuze zabraňuje koncentraci roztoku ve velkých nečekaných dutinách.
9
Nejsou potřeba žádné nádoby na kapaliny ani objemná zařízení k tlakové injektáži.
10
Je minimalizováno riziko úniku kapalin.
11
Freezteq je součástí systému, pomocí kterého lze vysušit vnitřní prostory cihlových a kamenných domů tak, aby byly bez problémů obytné. Tento systém lze využít i při sanacích sklepů, suterénů a jiných podzemních zděných prostor.
12
Aplikace je zcela bez zápachu.

Jak systém FREEZTEQ pracuje?