Spoločnosť Almave s.r.o. dodáva anglický materiál Freezteq na slovenský trh už mnoho rokov. Tento materiál ponúka zaujímavé riešenie problémov so vzlínajúcou vlhkosťou, je vlastne alternatívou k podrezávaniu muriva alebo injektáži.


Systém Freezteq možno použiť na sanáciu tehlových aj kamenných stien akejkoľvek hrúbky. Vŕtanie do muriva pre Freezteq sa vykonáva vodorovne, najlepšie v škáre medzi tehlami, preto aplikácia Freezteq predstavuje výrazne nižšie statické zaťaženie konštrukcie ako podrezávanie. Horizontálne vŕtanie je zároveň podstatne jednoduchšie ako šikmé vŕtanie na injektáž.

Freezteq bol testovaný na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe a preukázal vysokú účinnosť na rôznych typoch tehál, ako aj na malte, opuse a pieskovci. Podľa výsledkov testov Freezteq znižuje nasiakavosť každého materiálu na menej ako 5 % v porovnaní s neošetrenými vzorkami. Protokoly si môžete pozrieť na stránke Testy.

Naša spoločnosť ponúka Freezteq voľne na predaj, takže si každý môže aplikáciu urobiť sám. Spoločnosť Almave poskytuje plnú podporu, aby zákazník dokázal správne aplikovať Freezteq. Podpora zahŕňa prípravu projektu aj samotnú aplikáciu.

Ponúkame aj aplikáciu prostredníctvom našich vyškolených aplikátorov. V tomto prípade poskytujeme na aplikáciu 20-ročnú záruku. Od roku 1992 bol Freezteq úspešne použitý na stovkách budov vrátane priemyselných objektov, bytových domov, rodinných domov a chát. Dokonca aj pri aplikáciách vykonaných začiatkom 90. rokov stále spoľahlivo chráni pred vzlínajúcou vlhkosťou. Tým sa Freezteq odlišuje od kópií, ktoré sa v súčasnosti ponúkajú na slovenskom trhu za podobnú cenu, ale bez porovnateľných skúseností a záruk.

Kombináciu materiálov Freezteq, Xypex a špeciálnych vodotesných mált možno použiť aj na sanáciu suterénov a pivníc, kde situácia neumožňuje zastaviť vlhkosť z vonkajšej strany budovy. Takto možno sanovať vlhké pivnice tak, aby sa dali bez problémov využívať ako kancelárske alebo obytné priestory. Viac informácií nájdete v Obnova pivničných priestorov.